Po czteroletniej przerwie, spowodowanej wybuchem I Wojny Światowej i Rewolucji Październikowej, zaczynają przychodzić listy na adres Matki Antoleńka – Emilii z Wróblewskich Adamskiej. Rodzice Antoleńka mieszkają przy ulicy Puławskiej, która była trasą wylotową na Puławy, ale wtedy nosiła nazwę Nowoaleksandryjska. Wszystko dlatego, że w 1842 roku władze rosyjskie dla zatarcia śladów polskości zmieniły nazwę Puławy na Nowa Aleksandria. Przyczyną było to, że podczas powstania listopadowego pułkownik Juliusz Małachowski dokonał brawurowego napadu na koszary rosyjskie, a także fakt, że 2 marca 1831 roku rozegrała się zwycięska bitwa pod Puławami. Tak więc dziś Puławska – wtedy Nowoaleksandryjska. Z kartek widać, że Emilia z Wróblewskich mieszkała pod numerem 24.