Dziś próba dźwięku i sam spektakl na kutnowskiej scenie. Wczoraj była próba światła. Jak przebiegała?

Z pomocą przyszedł sam kierownik sceny – Krzysztof Ryzlak


Reżyserka przekazuje uwagi…

A czasem przeżywa prawdziwy szok! Ponieważ ja…

To chyba wyraz zadowolenia…