Ojciec Antoleńka – Mateusz Adamski był kamienicznikiem. Miał dom przy ulicy Gęsiej 61 wybudowany na placu odziedziczonym po ojcu Janie Adamskim. Prawdopodobnie wynajmował w nim mieszkania i lokale na sklepy. Sam bowiem mieszkał w Mokotowie.

W opublikowanej w 1852 roku  w Warszawie, nakładem i drukiem J. Gluecksberga, Księgarza Szkół Publicznych w Królestwie Polskim, książce pt.
„TARYFFA DOMÓW
MIASTA WARSZAWY I PRAGI
Z PLANEM OGÓLNYM
I 128 Szczegółowych Planików
ULIC I DOMÓW,
UŁOŻONA
PRZEZ INŻENIERA MIASTA WARSZAWY
H. ŚWIĄTKOWSKIEGO”
napisane jest, że właścicielem Placu przy Gęsiej, co sugeruje, że domu jeszcze w tym miejscu nie ma, jest Jan Adamski – Ojciec Mateusza:

W wydanej w drukarni Józefa Ungera w 1854 roku książce:
„SKOROWIDZ MIESZKAŃCÓW WARSZAWY Z PRZEDMIEŚCIAMI NA ROK 1854, zawierający:
1. SPIS MIESZKAŃCÓW Z OZNACZENIEM NUMERU DOMU ZAMIESZKANIA.
2. SPIS SZCZEGÓŁOWY LEKARZY, PRAWNIKÓW I T.P.. oraz LUDNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I RZEMIEŚLNICZEJ.
3. TARYFA DOMÓW.
UŁOŻONY
pond kierunkiem Zarządu Policyi
ROK PIERWSZY”
… jest już dom, którego właścicielem jest… 3-letni wówczas Mateusz. Prawdopodobnie Jan miał jeszcze inne nieruchomości. Na pewno w podwarszawskiej wsi Mokotowo gdzie potem mieszka Antoleniek. Jan miał jeszcze inne dzieci. Tę nieruchomość zapisał na syna – Mateusza.

To ze spisu mieszkańców.

To ze spisu ulic i domów…

 Kolejna książka, w której są informacje o przodkach Antoleńka pochodzi z 1870 roku i została wydana nakładem drukarni S. Orgelbranda. Jej tytuł to:
„PRZEWODNIK
WARSZAWSKI
INFORMACYJNO-ADRESSOWY
NA ROK 1870,
Zawierający w sobie
KALENDARZ I TRZY DZIAŁY
a mianowicie.
I. Urzędowy, w

 którym zamieszczone są wszystkie Władze i Instytucje Rządowe w Królestwie Polskiem.

II. Adressa mieszkanców stałych i niestałych m. Warszawy, z oznaczeniem stanu lub zatrudnienia oraz tabellą zamieniającą nowe N-ra policyjne na hipoteczne.
III. Adressa Władz i Instytucyj Rządowych, prywatnych, kantorów, domów handlowych w Warszawie istniejących, jak również niektórych fabryk, zakładów, rękodzielni, składów, magazynów i Ogłoszenia Prywatne.
UŁOŻONY I WYDANY
przez Wiktora Dzierżanowskiego
NACZELNIKA WYDZIAŁU INFORMACYJNO-ADRESSOWEGO
ZARZĄDU WARSZAWSKIEGO OBER-POLICMAJSTRA
ROK DRUGI”

właścicielem jest cały czas Mateusz Adamski.

To spis mieszkańców…

To ze spisu domów. Mateusz na samym końcu – ulica Gęsia 61.

 Jak wyglądał Jan – nie wiadomo. Wiadomo natomiast jak wyglądał Mateusz. Zachowało się jego jedno, jedyne zdjęcie. Oto ono.

Mateusz urodził się w 1851 roku, a zmarł 2 kwietnia 1920. Doczekał więc i wolnej Polski i powrotu syna z wygnania.