Antoleniek , czyli autor listów, pracował na kolei Nadwiślańskiej, czyli po rosyjsku „żelaznej drodze”. Jak wynika z Wikipedii nadwiślańska linia kolejowa otwarta została 17 sierpnia 1877. Prowadziła od wówczas nadgranicznego miasta Mława przez Warszawę, Lublin i Chełm do Kowla. Linia liczyła 522 km szerokiego toru, w 1887 pracowało na niej 2364 pracowników. Antoni Adamski był jednym z nich. Zostały po nim dokumenty. Przeglądałem je wielokrotnie, by pomóc sobie wyobrazić epokę w której żył, jego pracę i jego samego. Nie jest to proste zadanie…

Oto legitymacja kolejarska Antoniego Adamskiego wydana w listopadzie 1906 roku. Wynika z niej, że miesiąc wcześniej ukończył kurs pomocnika maszynisty…